nu geen verzendkosten
snelle bezorging
uitgebreide kennis

Let op: De Wilde is verhuisd naar de Ganzekolk 7 in Empe

Bloemkleur
Over kleur valt altijd te twisten. Grondsoorten zijn van invloed; zo geeft een zwaardere grond doorgaans een intensievere kleur dan lichtere gronden. Ook de hoeveelheid zonlicht gedurende de bloei beïnvloedt de kleur. Een erg warm groeiseizoen kan de kleur ook lichter doen uitkomen. Verder geldt uiteraard dat wat de één als rood ziet, door de ander als paars kan worden ervaren. Bij de cultivarbeschrijvingen is getracht om de meest representatieve omschrijving van de kleur aan te geven, gebaseerd op onze eigen ervaringen gedurende de jaren dat wij de cultivars telen. De getoonde foto’s zijn zo kleurecht mogelijk afgebeeld. 

Bloemvorm
Dankzij veredelingsinspanningen kennen pioenen inmiddels een mooie en grote verscheidenheid aan bloemvormen. In het verdubbelingsproces van pioenen onderscheiden we 7 hoofdvormen. Binnen deze hoofdvormen is ook nog wat onderscheid te maken, maar om nog meer dan 7 classificaties in bloemvormen te maken komt ons inziens de overzichtelijkheid niet ten goede. Bij de cultivarbeschrijvingen wordt iedere variëteit geclassificeerd naar bloemvorm. Een omschrijving van de hiervoor gebruikte termen volgt hieronder:

Enkel
Enkele bloemen hebben één of meer rijen van grote bloembladeren die een centrum van natuurlijke stuifmeeldragende meeldraden omringen. In het hart zijn de zaadknoppen goed zichtbaar, met veelal kenmerkende en opvallend gekleurde stempels aan de bovenzijde.

Japans type
Met de bloemen van het Japanse type wordt het verdubbelingsproces ingezet.
De helmdraden zijn duidelijk verbreed en de helmknoppen zijn uitzonderlijk groot.
Meeldraden moeten aanwezig zijn voor een pioen om tot deze categorie te behoren.
Doorgaans één rij vergrootte buitenste bloembladeren, soms meer.

Anemoonvormig
Anemoonvormige bloemen vormen de volgende stap op weg naar volledig gevulde bloemen.
De helmdraden zijn nog breder dan bij de bloemen van het Japanse type en vormen in feite smalle korte bloemblaadjes. De meeldraden zijn volledig verdwenen. Doorgaans één rij vergrootte buitenste bloembladeren, soms meer.

Half gevuld
Halfgevulde of semi-dubbele bloemen zijn de volgende in de evolutie van de pioen. Meerdere ringen van grote bloembladen aan de buitenzijde van de bloem. Het centrum van de bloemen kan aanleiding vormen om nog een onderverdeling te maken in dit bloemtype: Een centrum van alléén gele stuifmeeldragende meeldraden met aanwezige zaadknoppen óf een centrum van kleinere, onregelmatig gevormde bloemblaadjes waartussen gele stuifmeeldragende meeldraden duidelijk zichtbaar zijn. Ook de zaadknoppen zijn in dit laatste geval geëvolueerd tot bloemblaadjes. Zonder duidelijk aanwezige meeldraden horen bloemen ingedeeld te worden bij volledig gevulde bloemen.

Gevuld kroonvormig
Gevuld kroonvormige bloemen zijn volledig dubbel. Meeldraden of zaadknoppen zijn praktisch nooit zichtbaar. De bloemblaadjes in het hart zijn geëvolueerd uit de zaadknoppen en verschillen van de omliggende bloemblaadjes daar zij duidelijk afkomstig zijn van voormalige meeldraden. De omvang van de buitenste rij brede bloemblaadjes is opvallend groter. In het algemeen behoren cultivars tot deze categorie wanneer ze een verhoogde 'toef' van bloemblaadjes in het centrum bezitten.

Gevuld bomvormig
Gevuld bomvormige bloemen zijn ook volledig dubbel. Meeldraden of zaadknoppen zijn nooit zichtbaar. Alle bloemblaadjes in het centrum zijn geëvolueerd uit zowel zaadbeginsels als meeldraden en zijn veel breder en gelijkmatiger van vorm in vergelijking tot kroonvormige bloemen. Een echte kroon is niet aanwezig, maar de bloembladeren aan de buitenzijde zijn opvallend anders en groter dan de bloemblaadjes in het centrum. Doorgaans groeien bloemen van dit type uit tot een enorme omvang.

Gevuld roosvormig
Gevuld roosvormige bloemen voltooien het verdubbelingsproces. Alle bloembladeren in het centrum zijn geëvolueerd uit zowel zaadbeginsels als meeldraden en zijn qua vorm en omvang vergelijkbaar met de buitenste rij bloembladeren. In deze klasse zou nog verder onderscheid kunnen worden gemaakt in de bloemvorm, daar er verschillen bestaan in de mate van perfecte gelijkheid van de bloemblaadjes, bijv. een balvorm, een schaalvorm etc. Dit komt ons inziens de overzichtelijkheid niet ten goede, en derhalve maken wij geen gebruik van een verdere onderverdeling.

Zijknoppen
Bij iedere cultivar wordt aangegeven of ze zijknoppen bezit en in welke mate. De aanwezigheid van zijknoppen kan doorgaans als positief worden gezien, zeker als de betreffende variëteit erg stevige stelen bezit. Zijknoppen kunnen de bloei van een cultivar namelijk met één tot twee weken verlengen! 

ONTVANG NIEUWS EN UPDATES

We gebruiken uw email adres enkel voor het versturen van de nieuwsbrief!

VEILIG BETALEN

betaalmogelijkheden

Alle prijzen zijn inclusief BTW

VOLG ONS

© 2024 DeWilde

Beoordeling door klanten: 9.1 / 10 - 2991 beoordelingen